Välkommen på skördemarknad söndag 27 augusti

Föreningens årliga skördemarknad går av stapeln söndag den 27 augusti kl 11.00 och håller på fram till kl 14.00.

Förutom försäljning av grönsaker, blommor, bär, sylt, plantor m.m. utlovas kaffeservering med hembakt. Det hålls aktiviteter för hela familjen.

 • Fiskdamm och barnlekar
 • Dockteater kl 12.00
 • Guidad visning av området kl 13.00
 • Musikunderhållning
 • Loppmarknad

Hjärtligt välkomna!

20170818_204438

kolonin1

Jättebalsamin

IMG_20170815_141125.jpg

Jättebalsaminen är vacker, det kan nog de flesta hålla med om. Dessvärre är det en väldigt invasiv växt och därför numer enligt EU-förteckningen förbjuden att odla. Det är en främmande art som ej hör hemma i svensk natur och utgör ett hot mot vår artrikedom i svensk natur. Eftersom vi har den på vårt koloniområde ber vi er hjälpas åt att informera om att den inte får odlas, samt rensa bort de förekommande plantorna.

För mer information läs på

http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Artskydd/Invasiva-frammande-arter-vagledning/

Slåttergille

Välkommen till slåttergille!

Du har väl sett föreningens äng på område 4?
Söndagen den 23 juli kommer vi att ha ett riktigt slåttergille på ängen.

Vi ska slå med lie, kratta ihop höet och frakta bort detta. Allt för att göra ängen ”magrare” och få ännu flera ängsblommor, fjärilar, bin och humlor att trivas där.
Vi samlas vid övre boden kl. 10.00 och fördelar arbetet. Efter utfört gille, ca 13.00, kommer vi att samlas och ha en riktig jamaikansk måltid.
Låter detta intressant? De 20 första ”till kvarn”. Anmäl dig före den 24 juni, till: maj-len.komi@bredband.net
Vi behöver veta hur mycket mat vi ska beställa! Vi vill även veta om du kan slå med lie? Vi har fem liar att slå med.

Varmt välkomna

 

KOMPOSTKURS

Notering

Lördagen den 1 juli klockan 10.00 Vid övre boden.

Vi bygger tillsammans en kompost efter konsten alla regler.  Oömma kläder.

Varför kompostera?
Att kompostera är att bryta ner organiskt avfall till jord och är en del av det ekologiska kretsloppet. I den egna komposten hjälper du naturen på traven genom att skapa så bra förhållanden som möjligt för nedbrytningen.
Det du behöver är kunskap, rätt material och lite tålamod. Du som komposterar får en näringsrik gödning och jordförbättrare till din odlingslott.
Allt dött material i naturen bryts så småningom ner och förvandlas till jord. Det kallas förmultning. Maskar, sniglar, kvalster, gråsuggor, tusenfotingar och andra kryp utför grovarbetet när de äter och tuggar det grövre materialet. Men sedan svarar syrekrävande bakterier och svampar – mikroorganismer – för slutfasen i förmultningsprocessen. De ger sig på de grundämnen som finns i allt biologiskt avfall.

Odlingsrådgivarna Kicki och Maj-Len

Föreningen bjuder på fika, därför vill vi veta hur många som kommer.

Anmälan före 28 juni

Kompostlimpa

 

Sättpotatis

Nu är det hög tid att köpa sättpotatis. Köp gärna en tidig sort som är resistent mot framförallt bladmögel. Smittas din potatisblast av bladmögel, så förstörs inte enbart din egen potatisskörd utan även av dina odlargrannars. Bladmögel orsakas av en svamp som sprid med vind och bör därför tas bort så snart som möjligt.

Bifogar en lista på sättpotatis från förra året. Det finns säker ännu fler sorter i dag.
Bintje, King Edvart och Mandel bör inte odlas över huvud taget, för dessa går inte att odla ytan åtskilliga besprutningar med svampgift.

 

BLAD- OCH RÖTARESISTANS PÅ POTATIS 2016
NAMN BLADMÖGELRES. BRUNRÖTA RES. annat
1 Linda hög hög sommar
2 Allians hög hög sommar
3 Juliette hög hög delikatess
4 Maya Gould medel EjRes sommar
5 Nicole låg hög sommar
6 Minerva medel hög sommar
7 Valor hög hög sommar
8 Asterix medel medel höst
9 Princess hög låg sommar
10 Annabelle hög hög sommar
11 Campina hög hög sommar
12 Verona hög hög sommar
13 Amandine medel hög sommar
14 Maris Peer medel hög sommar
15 Mandel låg EjRes
16 Kestral medel hög
17 Inca Bella hög EjRes
18 Rosaria hög hög sommar
19 Orla hög hög sommar
20 Solist medel EjRes sommar
21 Minerva medel hög sommar
22 Pentland Juvel medel hög sommar
23 Casablanca medel hög sommar
24 Cerisa medel EjRes sommar
25 Timo medel hög sommar
26 Rocket medel hög sommar
27 Maria låg hög sommar
28 Cherie medel medel Delikatess
29 Charlotte medel medel Delikatess
30 Jester hög hög Delikatess
31 Bintje låg låg
32 King Edward låg låg
33 Arroww hög hög sommar
34 Sarpo Mira hög EjRes sommar

 

Information till våra medlemmar

Vårens ”kom ihåg” till alla medlemmar

 • STÄDDAG på kolonin söndagen den 23 april, kl. 10.00–-13.00.
  Avprickning hos områdesvärden på det egna området senast kl. 10.00.
 • EXTRA årsmöte tisdagen den 25 april 2017 kl 18.00 på Linneagården i Bromma.
  Kallelsen har skickats till alla medlemmar med post.
 • VATTNET sätts på under v. 16/17.
 • ELDNING v. 18, endast i gemensam hög, område 3.
  Du får lägga torrt och brännbart material i eldningshögen från v. 16. Allt annat komposterar du på din egen lott eller fraktar till återvinningsstationen.

Kallelse till årsmöte

Välkommen till Föreningen Råcksta Fritidsträdgårdars årsmöte

lördagen den 18 mars 2017 kl.14.00
Plats: Tempus, Beckombergavägen 3, T-Åkeshov. Ingång från gården.

Årsmötet avslutas med ett föredrag ”Fakta och myter om jord” av Tom Ericsson, lärare och forskare på SLU.

Föreningen bjuder på kaffe med dopp i pausen innan föredraget. Efter föredraget finns tid till frågor och samtal med Tom!

 Årsmöteshandlingarna har skickats till medlemmarna med e-post eller med vanlig post (gäller medlemmar som inte har mailadress eller som har önskat få handlingarna i pappersformat).

Det är viktigt att så många som möjligt deltar i årsmötet. Gör din röst hörd!
Bli en aktiv odlare även i föreningsfrågor! Det är vid årsmötet du kan påverka vilka som väljs till styrelsen och till övriga förtroendeuppdrag samt vilka beslut som berör föreningen hela året 2017.

Välkommen!

önskar

Styrelsen