För medlemmar

Här följer tips, råd och allmän information för dig som är medlem:

Områdesvärdar

Områdesvärden är din kontaktperson till föreningens styrelse. Av honom/henne får du också information om t.ex. skötseln runt din egen lott, bevattning, kompostering, var man ska lägga grövre kvistar samt kan ta upp övriga praktiska frågor.

Område 1: Manfred Mahnkopf lott nr. 11, 18 tel. 37 79 65

Område 2: Sonja Bernring lott nr 47

Område 3: Jaak Elblaus lott nr.104 tel. 070-399 37 02

Område 4A: Mikael Cernak lott nr. tel. 070-258 22 99

Område 4B: Oskar Boström lott nr.150B tel. 076-251 62 85

Område 5: Edward Wilkos lott nr. 196 tel. 374 056

Anslagstavlan
Varje område har en anslagstavla där du kan få aktuell information angående styrelsen, områdesvärd/värdinna, odlingsrådgivare och aktiviteter i föreningen.

Arbetsgrupper
Vill du göra en insats och vara med i en arbetsgrupp som ansvarar för skötsel av någon av våra gemensamma ytor? Exempel på områden som arbetsgrupperna sköter är:

 • Ängen
 • Grillplatsen på område 4
 • Föreningens potatisland
 • Föreningens blomsterland
 • Föreningens örtagård
 • Regnskydd på område I, II, III och V
 • Huvudgångar
 • Specifika gräsytor
 • Gruset framför bodarna

Anmäl ditt intresse till styrelsen, din områdesvärd eller till odlingsrådgivaren. Om du arbetar i någon av arbetsgrupperna behöver du inte delta i städdagen.

Barnen
Lär barnen var gränsen för den egna lotten går och att inte gå på eller plocka något från andras lotter.

Byggnad
På lotten får inga byggnader uppföras, förutom en liten pergola. Pergolan får vara max 180 cm hög från marken, 5 kvm till ytan och ha tre sidor med spaljéer max 150 cm höga. Spaljéer får inte kläs in med plast. Innan pergolan påbörjas ska lottägaren skriftligen informera styrelsen om planerade bygget. Styrelsen ska lämna ett skriftligt godkännande (beslut vid årsmöte 2006).

Drivmedel
Alkylatbensin till gräsklippare och jordfräs samt oljeblandad bensin till trimmern köps in av maskinansvarig. Är han inte anträffbar kontakta någon annan i styrelsen.

Eldning
Eldning inom föreningens område får endast ske under de veckor som kommunen godkänner och utan att orsaka skada eller obehag för övriga inom och utom området. Information om gällande eldningsveckor finns på föreningens anslagstavla.

Föreningens miljöengagemang fodrar att eldning sker på föreningens gemensamma uppsamlingsplatser.

Eldning på den egna lotten är ej tillåtet.

För område 3 sker eldning enbart på våren under den vecka som kommunen godkänner.

För område 1,4 och 5 sker eldning enbart på hösten under den vecka som kommunen godkänner.

Grenar/kvistar och grövre rötter som ska eldas förvaras på den egna lotten och läggs på uppsamlingsplatsen för eldning tidigast två veckor före eldningen.

Flisning
Du som odlar solros, majs och jordärtskocka, tänk på att deras gröna blast inte ska läggas på eldningsplatsen, utan blasten ska flisas. Det blir ett utmärkt tillskott till jordförbättring.

Fräsning
Vill du att föreningen fräser din lott? Kontakta maskinansvarig Kenneth Eliasson på tel. 875 913 (ring efter kl. 16.00)

Avgift för stor lott är 300 kronor och för liten lott 200 kronor.

Grillning
Grillning är tillåtet för föreningens medlemmar på den egna lotten eller föreningens mark men grilla med hänsyn och respekt och var inte störande för dina grannars trivsel. Använd gärna miljövänliga tändningsmedel (Tändpapper, T-gul biogel) Plocka med dig hem allt material som används för grillningen, likaså tomburkar, flaskor osv.

Gångar och din lott
Det är medlemmens ansvar att den upplåtna lotten ger ett vårdat intryck.Gångarna runt den egna lotten ska också hållas städade och i vårdat skick.

Inspektion av lotter
Kring mitten av juni genomför föreningens områdesvärdar och odlingsrådgivare en inspektionsrunda på koloniområdet. De kontrollerar då att odlingsverksamheten på lotterna är i gång.

De lotter som inte odlas eller är ovårdade får ett påpekande som ska åtgärdas innan nästa inspektionsrunda sker i augusti. Om du inte odlat på lotten innan dess får du inte ha din lott kvar och kontraktet förlängs inte.

Varför behövs inspektionsrundan?

Föreningen arrenderar marken av Stockholms stad, som fastställt vissa regler:

 • Vi är skyldiga att sköta våra lotter så att hela området är i vårdat skick.
  Det gäller även gångarna runt lotter och alla gemensamma ytor.
 • Lotten ska i möjligaste mån hållas fri från ogräs och får inte till någon del
  användas som upplag för skräp.
 • Det får inte finnas någon byggnation på lotten utan tillstånd av styrelsen.
 • Lotten får inte inhägnas med staket eller annat stängsel. Undantaget är
  rådjursnätet (se separat artikel i bloggen) under odlingssäsong.
 • Arbetet på lotten ska påbörjas i god tid så att lotten är i huvudsak iordningställd
  och städad senast den 15 juni.


Kompostering

Alla ska kompostera sitt trädgårdsavfall på den egna lotten. Det viktiga är inte hur det komposteras utan att det ingår i ett lokalt kretslopp.

Lotter
Antal lotter per medlem får vara max 2 stycken. (Styrelsebeslut från den 5 september 2006.)

Medlemsavgift
Betala in avgiften i rätt tid på föreningens postgirokonto nr: 78 31 15-9. Har inte årsavgiften betalats senast en månad efter förfallodagen, inklusive förseningsavgift, betraktas lotten som outhyrd. Årsavgiften ska betalas senast den 31 mars och städdagsavgiften senast den 30 november (gäller båda städdagar).

Förseningsavgift (tidigare påminnelseavgift) på 50 kr tas ut när en medlem inte betalat årsavgift/städdagsavgift senast på förfallodagen (årsmötesbeslut 16 mars 2013).

Ny medlem som tilldelats lott efter den 15 juli betalar endast inträdesavgift för det pågående odlingsåret.

Årsavgiften för stora lotter är 940 kr/år och 740 kr/år för mindre. Nya medlemmar betalar en inträdesavgift på 100 kr. 

Miljömedvetenhet
Det är inte tillåtet att använda kemisk handelsgödsel eller kemiskt bekämpningsmedel samt kreosot-, arsenik- eller kromimpregnerat virke inom föreningen.

Motioner
Vill du ha förändringar i föreningen, lämna in motioner. Motioner ska vara styrelsen till handa före den 15 januari. OBS! Det som kommer upp på årsmötet under ”övriga ärenden”går inte till omröstning.

Parkering
Observera att det råder körförbud i hela området.

Parkering bör i första hand ske på Långskeppsgatan ovanför den nedre boden eller på Beckombergavägen bortom område 5. Om odlaren har behov av tyngre transport kan skottkärror lånas från närmaste bod.

Partytält/tält
Får inte sättas upp på lotten. Endast i undantagsfall tillåts partytält under ett dygn (24 timmar).

Du ska då informera din områdesvärd eller någon i styrelsen innan du sätter upp tältet.

Policy för uppvaktning och dödsfall
Uppvaktning sker när en medlem fyller 75, 80, 85 eller 90 år och har varit medlem i föreningen i minst 5 år och är vid högtidsdagen fortvarande medlem .

Medlemmen uppvaktas med blommor och mousserande vin på kolonin, vid nästkommande årsmöte eller i hemmet.

Dödsfall: Den avlidne har varit minst 5 år medlem i föreningen och deltagit aktivt i föreningsarbete. Vid dödsfallet var medlemmen fortvarande registrerad som odlare i föreningen. Uppvaktning med en vacker blombukett (Beslut vid årsmöte 2007).

Redskapslåda
Föreningen hyr ut låsbara redskapslådor (eget hänglås) till sina medlemmar.

Lådans storlek: 186 cm lång, 51 cm bredd och cirka 42  cm hög. Årshyran för lådan är 200 kronor de första 6 åren, fr.o.m. 7:e året är lådan utan avgift men är föreningens egendom (årsmötesbeslut 2015).

Medlemmen håller lådan i gott skick och den får målas med Falurödfärg.(Styrelsebeslut 24 juni 2008.)

Respekt
Visa respekt för andra medlemmar och deras odlingar.

Sopor
Ta själv hem dina hushållssopor. Grovsopor ska lämnas till Lövsta/Bromma återvinningscentral. Detta är kostnadsfritt. Föreningen har inte råd att beställa en extra hämtning av grovsopor.

Sällskapsdjur
Sällskapsdjur får medföras på lotten. Inom lotten ska sällskapsdjuret ha sådan tillsyn att andra odlare inte utsätts för obehag. Hund ska vara kopplad utanför lotten.

Toaletter
Det finns torrdass i övre och nedre boden vid områdena 3 och 4. Nyckel till toaletterna finns att kvittera ut hos nyckelansvarig. (Depositionsavgift tillkommer.)

Staket
Kompost, redskapslåda och odling/ogräs får inte vara nära staketet. Minimigräns är 0,5 meter.

Städdagar
Städdagar är obligatoriska för alla medlemmar. Har du förhinder, kontakta din områdesvärd för att arbeta 3 timmar någon annan dag eller sätt in 300 kr per städdag på föreningens postgirokonto, se ovan. Städa inte på egen lott på städdagen.

Exempel på arbeten som kan utföras vid förhinder på städdagen:

▪    Klippa vegetation med röjsågen längst staketet på utsidan av området.

▪   Slå med lie eller trimmer gräset på outhyrda lotter, gräva outhyrda lotter.

▪   Klippa häcken (område 1).

▪   Köra grovsopor till Lövsta eller Bromma ÅVC (Linda Gårdsväg 16)

▪   Måla staket och reparera grindar.

▪   Sköta örtagården.

▪   Hålla utedassen rena och fina.

▪   Hålla en bestämd bit av huvudgången ogräsfri.

▪   Klippa gräset och hålla rent rund regnskydden.

Vattning
Vattning får inte ske med spridare mellan 09.00 och 16.00 p.g.a. betydande avdunstning. Punktbevattning med slang, droppslang eller kanna är tillåten. Den som vattnar med slang eller använder spridare får inte lämna dessa utan tillsyn och inte heller disponera vattenpost så länge att andra odlare hindras från att vattna.

 

c

Annonser

2 thoughts on “För medlemmar

 1. Trevligt att du dragit igång hemsidan. Såg dig på årsmötet. Bra ide att fota runt på området. Varför inte fotografera perogolarna på områdena, eftersom de är tillåtna att bygga och trevliga att se på.

  Vänliga hälsningar
  Bo Rosander
  Områdesvärd område 1

  • Bra idé! Jag ser till att fota olika typer av pergolor och lägger in dem som inspiration för medlemmarna på denna sida. Tror att alla är trötta på vinterbilder vid det här laget så jag väntar till våren är här på allvar/Mats

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s