Avgifter

Nuvarande avgifter för medlemmar i föreningen

Medlemmsavgift/år                         650kr
Arrende stor lott/år > 75kvm        400Kr
Arrende liten lott/år <75kvm        200kr
Arrende mini lott/år <50kvm        100kr
Intresseavgift                                    100kr
Inträdesavgift                                   100kr
Registreringsavgift (vid lottbyte)  100kr
Städavgift per städdag                    300kr
Redskapslåda hyra första 6åren   100kr (t.o.m. 2014
-”-                                             200kr (f.o.m. 2015)
Påminnelseavgift*                            50kr

Depositioner
Pergola                                               600kr
*En påminnelseavgift för alla obetalda avgifter tillkommer om betalningen görs efter att påminnelse skickats ut.
Annonser