Kalendarium

2017

 

24 September
Städdag kl 10.00-13.00

se, https://rackstakoloni.wordpress.com för information

Vecka 40
Eldning
Du får lägga torrt och brännbart material i gemensam eldningshög, på område 3 från vecka 39. Allt annat komposterar du på din egen lott eller fraktar till återvinningsstationen.

OKTOBER

GÖDSEL LEVERANS mer information kommer.

150802_kolonin_4

Annonser