Kalendarium

2017

13 Juni
Träff med Bigruppen 

1 Juli
Komposteringskurs kl 10.00 Övre boden
Klicka här för mer information
Anmäl dig till odlingsradgivare.rackstakoloni@gmail.com

27 Augusti
Skördemarknad kl 11.00-14.00

Försäljning av ekologiskt odlade grönsaker, saft, sylt, blommor m.m.
Kaffe servering med hembakat
Musikunderhållning med allsång
Loppmarknad
Dockteater kl. 12.00
Guidad visning av koloniområdet 13.00
Fiskdamm
Lekhörna med aktiviteter
Informationsbord

24 September
Städdag kl 10.00-13.00
Avprickning av medlem hos områdesvärden senast kl. 10.00. Efter avslutat arbete träffas vi vid grillen, område 4, för korvgrillning.

Om du inte kan komma var god och sätt in 300 kr per städdag på föreningens plusgirokonto nr. 78 31 15-9. Märk inbetalningen med vår- eller höststädning samt lottnummer.

Vecka 40
Eldning
Du får lägga torrt och brännbart material i gemensam eldningshög, på område 1 och 4 från vecka 39. Allt annat komposterar du på din egen lott eller fraktar till återvinningsstationen.150802_kolonin_4