Styrelseinformation

Föreningen har en styrelse i vilken även du kan vara med, eller så kan du hjälpa till på annat sätt. Föreningen har inga anställda och alla gemensamma uppgifter sköts ideellt.

Ordinarie styrelseledamöter:
styrelsen.rackstakoloni@gmail.com
Sara Arvidson, ordförande
Jaak Elblaus, kassör
kassor.rackstakoloni@gmail.com
Tauno Tolonen, medlemsansvarig och nyckelansvarig
medlemsansvarig.rackstakoloni@gmail.com
Gunilla Bredwad Wiechel, sekreterare
Ulrika Lindarv, informationsansvarig
Oskar Boström
Maj- len Komi, studieansvarig
radgivare.rackstakoloni@gmail.com

Styrelsesuppleanter:
Kenneth Eliasson, uteansvarig
Anna Engblom
Åke Bengtsson
Mikael Cernak

Ordinarie revisorer:
Tuula Mankhopf Raino
Ingrid Löcherbach

Revisorssuppleanter:
Anna Lapinski
Olle Landegren

Valberedningen:
Sonja Bernring, sammankallande
Evelina Sahlin
Edward Wilkos
Susanne Holmer
Lisa Grelz

Odlingsrådgivare:
radgivare.rackstakoloni@gmail.com
Maj-Len Komi
Kicki Ståhl

Postadress:
Föreningen Råcksta Fritidsträdgårdar
c/o Jaak Elblaus
Lidnersplan 2
112 53 Stockholm

Annonser